Możliwości leczenia hipercholesterolemii rodzinnej:

  • modyfikacja stylu życia
  • farmakoterapia
  • LDL afereza

Cele leczenia:

  • zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności związanej z chorobami sercowo-naczyniowymi
  • obniżenie chorobowości (szczególnie częstości zawałów serca)
  • zmniejszenie konieczności wykonania rewaskularyzacji naczyń wieńcowych