Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ w związku z czym niezbędne jest skierowanie do Poradni Kardiologicznej. Kod skierowana proszę podać w trakcie rejestracji telefonicznej (nr 510 636 072 w godzinach 8-15, we wtorki 11-17).

 

Zainteresowanie problematyką hipercholestrolemii rodzinnej (ang. familial hypercholesterolemia - FH) w naszym ośrodku zainicjowane zostało przez ówczesnego kierownika I Kliniki Kardiologii GUMed (wtedy I Kliniki Chorób Serca AMG) prof. Andrzeja Rynkiewicza jeszcze w końcu lat 90-tych XX wieku. Od tego czasu, w ścisłej współpracy z Katedrą Genetyki, kierowaną przez prof. Janusza Limona diagnozujemy i leczymy pacjentów z FH. Kolejne pokolenia lekarzy pracujących w naszym ośrodku, zdobywały doświadczenia kliniczne w zakresie diagnostyki i leczenia FH. Realizowaliśmy tę działalność poprzez granty i programy badawcze (granty NCN, finansowanie w ramach POLKARD oraz z funduszy Unii Europejskiej). Zwieńczeniem tych działań był projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2017-2020: Diagnostyka kliniczna i genetyczna pacjentów z wysokim ryzykiem hipercholesterolemii rodzinnej wraz z diagnostyką kaskadową ich krewnych (NPZ.XI_7_2017, Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych). Obecnie Poradnia finansowana jest ze środków NFZ i w celu odbycia wizyty niezbędne jest skierowanie do Poradni Kardiologicznej.

Celem projektu jest opracowanie optymalnego modelu diagnostyki i leczenia hipercholesterolemii rodzinnej opartego na nowoczesnych technologiach oraz poprawa dostępu do diagnostyki molekularnej tej choroby w Polsce. Zależy nam przed wszystkim na:


- zwiększeniu skuteczności rozpoznawania i leczenia FH
- wyrównaniu dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych FH
- wprowadzeniu programów edukacyjnych dotyczących FH.
 

Zapraszamy do współpracy.