Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej

Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Aleja Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk
Tel: 510-636-072 (w godzinach 8-15, we wtorki 11-17)
email: hipercholesterolemia@uck.gda.pl
facebook: @hipercholesterolemiarodzinna

 

Poradnia dla dzieci z hipercholesterolemia rodzinną

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Telefon rejestracja: 58 349 26 31
Potrzebne skierowanie do Poradni Diabetologicznej dla dzieci

 

Diagnostyka Molekularna Hipercholesterolemii Rodzinnej

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Pracownia Diagnostyki Cytogenetycznej i Molekularnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
Tel: 58 349 15 32
Fax: 58 349 15 35