Postępowanie w heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej. Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych.

https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/7629/7149

 

W 2016 roku opublikowane zostały najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zaburzeń lipidowych oraz prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Pełny tekst w języku polskim dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 - wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku

http://www.ptkardio.pl/pobierz_zalacznik/deb49c6af5370ef0e6267fc3669cd883/

- wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku

http://www.ptkardio.pl/pobierz_zalacznik/0e7c804287fa703d45d8d29b4c042b90/

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów zachęcamy do zapoznania się z dokumentami wydanymi przez Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (w języku angielskim):

- hipercholesterolemia rodzinna - zalecenia dla klinicystów:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2013/08/15/eurheartj.eht273.full.pdf

- hipercholesterolemia rodzinna u dzieci:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2015/05/17/eurheartj.ehv157.full.pdf

- objawy mięśniowe związane z używaniem statyn:

https://www.eas-society.org/resource/resmgr/Publications/Statin-associated_muscle_sym.pdf

 - stosowanie inhibitorów PCSK9 u pacjentów z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2016/10/27/eurheartj.ehw480.full.pdf

- homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2014/07/22/eurheartj.ehu274.full.pdf