Postępowanie w heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej. Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/131133/guzik_et-al_postepowanie_w_heterozygotycznej_hipercholesterolemii_rodzinnej_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

WYTYCZNE PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH W POLSCE 2021

https://www.termedia.pl/WYTYCZNE-PTL-KLRwP-PTK-r-nPTDL-PTD-PTNT-DIAGNOSTYKI-r-nI-LECZENIA-ZABURZEN-r-nLIPIDOWYCH-W-POLSCE-2021,166,45338,1,1.html

 

W 2019 roku opublikowane zostały najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zaburzeń lipidowych oraz prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Pełny tekst w języku polskim dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 - wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2019 roku

https://ptkardio.pl/wytyczne/36-wytyczne_esceas_dotyczace_postepowania_w_dyslipidemiach_jak_dzieki_leczeniu_zaburzen_lipidowych_obnizyc_ryzyko_sercowonaczyniowe

- wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku

https://ptkardio.pl/wytyczne/14-wytyczne_esc_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej

(WKRÓTCE ZOSTANIE OPUBLIKOWANA WERSJA Z 2020 ROKU)

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów zachęcamy do zapoznania się z dokumentami wydanymi przez Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (w języku angielskim):

- hipercholesterolemia rodzinna - zalecenia dla klinicystów:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2013/08/15/eurheartj.eht273.full.pdf

- hipercholesterolemia rodzinna u dzieci:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2015/05/17/eurheartj.ehv157.full.pdf

- objawy mięśniowe związane z używaniem statyn:

https://www.eas-society.org/resource/resmgr/Publications/Statin-associated_muscle_sym.pdf

 - stosowanie inhibitorów PCSK9 u pacjentów z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2016/10/27/eurheartj.ehw480.full.pdf

- homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2014/07/22/eurheartj.ehu274.full.pdf