Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

Poradnia Chorób Metabolicznych

Kierownik Poradni: prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

ul. Powsińska 61/63

02-903 Warszawa

http://www.izz.waw.pl/pl/

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Poradnia Genetyczna Zakładu Genetyki 

Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska Makaruk

Al. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

http://www.ipin.edu.pl/uslugi-diagnostyczne/zaklad-genetyki/

 

 

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/klinika-pediatrii,-endokrynologii,-diabetologii,-chorob-metabolicznych-i-kardiologii-wieku-rozwojowego

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Maciej Małecki

ul. Kopernika 15

31-501 Kraków

 

Poradnia Zaburzeń Lipidowych

Prof. dr hab. med. Barbara Idzior - Waluś

http://www.metabol.wl.uj.edu.pl/