Cholesterol:

 • tłuszczowy związek chemiczny z grupy steroli
 • występuje naturalnie we wszystkich organizmach żywych
 • u człowieka największe jego stężenie stwierdza się w wątrobie i mózgu
 • jego pochodne steroidowe występują w błonie każdej komórki zwierzęcej
 • jest prekursorem hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D
 • jest wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych
 • jest składnikiem otoczki mielinowej w tkance nerwowej.

Wzór chemiczny cholesterolu


Metabolizm cholesterolu:

 • ponad połowa cholesterolu w organizmie człowieka pochodzi z biosyntezy
 • synteza cholesterolu zachodzi głównie w wątrobie, znacznie mniej w jelitach i skórze (cholesterol endogenny)
 • pozostałych cholesterol dostarczany jest z pokarmem (cholesterol egzogenny)

                                                                       Matabolizm cholesterolu
 • regulacja syntezy cholesterolu zachodzi na początkowych etapach jego produkcji poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego
 • synteza cholesterolu kontrolowana jest przez cholesterol LDL, który dostarczany jest do komórki poprzez receptory LDL
 • końcowy produkt szlaku metabolicznego, czyli cholesterol, hamuje w wątrobie reduktazę HMG-CoA
 • nadmiar cholesterolu komórkowego przekształcany jest w estry, które gromadzone są w postaci kropel tłuszczu w komórkach lub łącząc się z apolipoproteinami tworzą w wątrobie frakcje VLDL albo chylomikrony w jelicie.

 

Lipoproteiny

Cholesterol jest nierozpuszczalny ani w wodzie, ani we krwi, dlatego łączy się z białkami, fosfolipidami i trójglicerydami, tworząc lipoproteiny.

Rola lipoprotein:

 • międzynarządowy transport trójglicerydów i cholesterolu.

Budowa lipoprotein:

 • wewnątrz - hydrofobowe estry cholesterolu i trójglicerydy
 • na zewnątrz - hydrofilne białka (apolipoproteiny APOB-100 lub APOE), wolny cholesterol, fosfolipidy.

Klasy lipoprotein:

 • chylomikrony
 • lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL)
 • lipoproteiny o pośredniej gęstości- remnanty VLDL (IDL)
 • lipoproteiny o małej gęstości (LDL)
 • lipoproteiny o dużej gęstości (HDL).
 

70% krążącego we krwi cholesterolu stanowi frakcja LDL.

Lipoproteiny aterogenne:

 • LDL
 • VLDL
 • remnanty chylomikronów
 • remnanty VLDL.

 

Metabolizm LDL cholesterolu w hepatocytach:

 • LDL poprzez apolipoproteinę B-100 łączy się z domeną receptora LDL
 • kompleks wnika do komórki, gdzie ulega zdysocjowaniu
 • receptor LDL przechodzi ponownie na powierzchnię komórki
 • LDL ulega rozkładowi lizosomalnemu

 • estry cholesterolu ulegają reestryfikacji - uzupełniają pulę wolnego cholesterolu lub są zamieniane
  w zapasowe estry
 • egzogenny cholesterol pod postacią LDL hamuje syntezę endogenną cholesterolu oddziałując na reduktazę HMG-CoA
 • liczba receptorów dLDL na powierzchni komórki jest regulowana zgodnie z zapotrzebowaniem komórki
  na cholesterol.

 

Formuła Friedewalda***

LDL=TC-HDL-TG/2,2 (dla mmol/l)

LDL=TC-HDL-TG/5 (dla mg/dl)

***pod warunkiem, że TG<4,5 mmol/l (400mg/dl)

 

Najczęstsze przyczyny dyslipidemii:

1. Hipercholesterolemia 2. Hipertrójglicerydemia 3. Niskie stężenie HDL
 • genetyczne
 • niedoczynność tarczycy
 • zespół nerczycowy
 • ciąża
 • zespół Cushinga
 • leki immunosupresyjne
 • kortykosterydy

 

 • genetyczne
 • otyłość
 • cukrzyca
 • nadużywanie alkoholu
 • dieta bogata w cukry proste
 • choroby nerek
 • ciąża
 • niektóre leki
 • genetyczne
 • zwiększone stężenie TG
 • otyłość
 • cukrzyca typu 2
 • dieta bogata w cukry
 • brak aktywności fizycznej
 • palenie papierosów
 • niektóre leki