------Hipercholesterolemia rodzinna - test wiedzy dla lekarzyHipercholesterolemia rodzinna - test wiedzy dla pacjentów
jesteś w: Dla pacjentów » Lipidogram

Lipidogram

Co oznaczają twoje wyniki


Lipidogram jest to wynik badania laboratoryjnego, dostarczający nam informacji o zawartości poszczególnych frakcji tłuszczowych w surowicy krwi żylnej pacjenta, w tym przede wszystkim zawartości cholesterolu. Pełny lipidogram obejmuje stężenia cholesterolu całkowitego (TC - total cholesterol), cholesterolu LDL (ang. low denstity lipoprotein),czyli „złego cholesterolu”, cholesterolu HDL (ang.high den sity cholesterol) zwanego też „dobrym cholesterolem” oraz trójglicerydów (TG- trigycerides). Aby wynik był w pełni wiarygodny krew na badanie powinno się pobierać około 9-12 godzin od ostatniego, lekkiego posiłku.
Każda osoba powyżej 20 roku życia powinna raz na 5 lat oznaczyć poziom cholesterolu całkowitego we krwi. W przypadku stwierdzenia podwyższonych wartości cholesterolu całkowitego lub obecności innych czynników ryzyka choroby wieńcowej, badanie poziomu cholesterolu we krwi powinno być wykonywane częściej.


LDL
Najważniejszy  dla oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest poziom LDL cholesterolu. To właśnie cząsteczki LDL transportują z krwią zgromadzony w organizmie nadmiar cholesterolu do komórek , w których ma on zostać zmagazynowany. Dzięki nim cholesterol przedostaje się i odkłada w ścianach tętnic, tworząc tzw. blaszki miażdżycowe. To właśnie wysoki poziom LDL jest szczególnie niekorzystny, gdyż istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca  i udaru mózgu, stąd jego potoczna nazwa „zły cholesterol”. Tabela przedstawia pożądane stężenia LDL cholesterolu.
 

Docelowy poziom LDL cholesterolu Ogólne ryzyko
< 160mg/dl Brak choroby wieńcowej, cukrzycy lub innych chorób naczyniowych;
≤1 czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
<130 mg/dl lub  <100 mg/dl
w zależności od całkowitego ryzyka
 Brak choroby wieńcowej, cukrzycy lub innych chorób naczyniowych;
≥2 czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 < 100mg/dl  Obecność choroby wieńcowej, innych chorób naczyniowych lub cukrzycy
 < 70mg/dl  Obecność choroby wieńcowej z wysokim ryzkiem
m.in. współistniejącą cukrzycą

 

HDL
Cholesterol HDL, nazywany także „dobrym” przenosi wraz z krwią zgromadzony w nadmiarze cholesterol do wątroby, czyli miejsca skąd jest on usuwany z organizmu. Wysoki poziom HDL cholesterolu (60mg/dl i więcej) ma działanie ochronne na układ krążenia, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia miażdżycy oraz jej poważnych następstw, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Niski poziom HDL (poniżej 40mg/dl) działa odwrotnie, zwiększając ryzyko sercowo - naczyniowe.

Poziom cholesterolu HDL
<40mg/dl Niski poziom HDL = wysokie ryzyko
40-59 mg/dl Im wyższy poziom tym korzystniej
>60 mg/dl Wysoki poziom HDL = niskie ryzyko

TG
Główną postacią tłuszczu obecnego w naszej krwi są trójglicerydy. U osób z chorobą wieńcową i cukrzycą poziom trójglicerydów jest zwykle podwyższony. Do transportu trójglicerydów z krwią niezbędny jest cholesterol, który umożliwia im połączenie z cząsteczkami transportującymi lipidy - lipoproteinami. To właśnie dlatego wysokie spożycie tłuszczów w diecie zwykle podnosi poziom cholesterolu we krwi. Najczęstszymi przyczynami podwyższonego stężenia trójglicerydów (TG) są: nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna, nadmierne spożycie alkoholu, dieta bardzo bogata w węglowodany, choroby (cukrzyca typu 2, przewlekła niewydolność nerek, zespół nerczycowy), leki. Wysoki poziom trójglicerydów jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej.

Poziom trójglicerydów we krwi
<150mg/dl Prawidłowy
150-199 mg/dl Umiarkowanie podwyższony
>200mg/dl Wysoki

 


dalej->