Aby efektywnie wykorzystać czas podczas wizyty w naszej Poradni uprzejmie prosimy wszystkich pacjentów o przygotowanie się do niej. 

Prosimy przygotować:

- SKIEROWANIE DO PORADNI KARDIOLOGICZNEJ (podczas rejestracji telefonicznej proszę podać kod skierowania)

- wszystkie dostępne wyniki poziomu cholesterolu

- całą dokumentację medyczną (m. in. wypisy ze szpitala, wyniki badań)

- listę wszystkich przyjmowanych leków

- wyniki poziomu cholesterolu krewnych

- informacje dotyczące występowania miażdżycy (zawał serca, udar mózgu, angioplastyka naczyń wieńcowych)
  wsród krewnych (z uwzględnieniem wieku w jakim wystąpiła choroba)