Definicja hipercholesterolemii rodzinnej (FH):

 • choroba genetyczna monogenowa dziedziczona w sposób autosomalny dominujący
 • prawie 100% penetracja wg praw Mendla - połowa dzieci pacjenta z heterozygotyczną postacią FH jest dotknięta chorobą
 • charakteryzuje się wysokim poziomem LDL cholesterolu przy zwykle prawidłowych poziomach pozostałych frakcji lipidowych
 • spowodowana jest mutacją genu receptora LDL, APOB-100 lub PCSK9
   
 • mutacja genu receptora LDL powoduje brak lub zmniejszenie liczby receptorów LDL
 • brak receptorów LDL uniemożliwia transport cholesterolu LDL do hepatocytów i jest przyczyną gromadzenia się w osoczu dużych ilości cholesterolu LDL
 • nadmiar cholesterolu LDL gromadzi się w ścianach tętnic prowadząc stopniowo do powstania blaszki miażdżycowej
 • proces miażdżycowy jest przyspieszony i skutkuje przedwczesną chorobą niedokrwienną serca.


Ocena ekspozycji na LDL cholesterol u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną

Do 45 roku życia heterozygota z hipercholesterolemią rodzinną doznaje ekspozycji na LDL cholesterol podobnej jak 70 latek bez hipercholesterolemii rodzinnej!!!

 

Epidemiologia hipercholesterolemii rodzinnej:

 • ok. 30 milionów chorych z hipercholesterolemią rodzinną na świeci
 • 190000 chorych w Polsce - odsetek chorych świadomych choroby jest znikomy
 • postać heterozygotyczna występuje od 1 na 200 urodzeń
 • postać homozygotyczna występuje 1 na 300 000 urodzeń.

Choroba wieńcowa w hipercholesterolemii rodzinnej:

 • objawy choroby wieńcowej pojawiają się u ponad 50% pacjentów przed 55 rokiem życia
 • wśród heterozygot przed 50 rokiem życia ryzyko zawału serca wynosi około 50%
 • natężenie objawów zależy od stylu życia i dodatkowych czynników ryzyka.

Rozpoznanie kliniczne hipercholesterolemii rodzinnej:

 • wywiad rodzinny (przedwczesna choroba wieńcowa)
 • badanie fizykalne
 • badania dodatkowe
 • podwyższone stężenie całkowitego cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL 
 • wykluczenie przyczyn hipercholesterolemii wtórnej (zespołu nefrytycznego, cukrzycy, niedoczynności tarczycy, chorób wątroby, ciąży, farmakoterapii progestagenami, sterydami anabolicznymi czy glikokortykosteroidami).

 

Diagnostyka hipercholesterolemii rodzinnej

Postać homozygotyczna hipercholesterolemii rodzinnej:

 • nie stwierdza się aktywności receptora LDL
 • stężenie cholesterolu całkowitego zazwyczaj wzrasta 4-6-krotnie (600-1000 mg/dl), a LDL cholesterolu średnio 5-krotnie
 • kępki żółte w skórze (Cutaneous xanthomas) powstają w ciągu kilku pierwszych miesięcy lub lat życia
 • kępki żółte w ścięgnach (Tendon xantothomas) powstają nieco później i przyjmują postać guzowatą
 • uogólniona miażdżyca rozwija się już w dzieciństwie i obejmuje tętnice wieńcowe, szyjne, biodrowe, udowe oraz aortę, a także może obejmować zastawkę aortalną
 • choroba wieńcowa pojawia się zwykle około 10 roku życia
 • choroba wieńcowa prowadzi do zawału serca przed 20 rokiem życia.

Postać heterozygotyczna hipercholesterolemii rodzinnej:

 • podwyższony poziom cholesterolu można wykryć zaraz po urodzeniu lub nieco później
 • wśród wielu osób dorosłych stężenie cholesterolu całkowitego i LDL cholesterolu wzrasta 2-3-krotnie
 • poziom cholesterolu całkowitego osiąga najczęściej wartość 290-500 mg/dl zwykle bez towarzyszącego wzrost poziomu trój glicerydów
 • między 25-30 rokiem życia pojawiają się żółtaki ścięgien (Tendon xantothomas), a także pierścień rogówkowy
 • żółtaki ścięgien występują u około 75% chorych z postacią heterozygotyczną hipercholesterolemii rodzinnej
 • żółtaki ścięgien są objawem patognomonicznym dla hipercholesterolemii rodzinnej
 • pierścień rogówkowy występuje u 50% pacjentów poniżej 50 roku życia


Pierścień rogówkowy

 

Żółtaki ścięgien (Tendinous xanthomas)

 • ruchome guzki ścięgien, więzadeł, powięzi i okostnej dłoni, palców, łokci, kolan i pięt
 • najczęściej w ścięgnach Achillesa, w ścięgnach prostowników palców dłoni.
 • mogą stymulować proces zapalny w ścięgnach, krwawienia i wysięk do tkanek

Źółtaki ścięgna Achillesa

 

Żółtaki powiek (Xanthelasma)

 • żółtawe plamki lub guzki w tkance podskórnej około oczodołowej
 • nie są patognomoniczne dla hipercholesterolemii rodzinnej

Żółtaki powiek


 
Rozpoznanie kliniczne hipercholesterolemii rodzinnej- skala punktowa WHO (The Dutch Lipid Clinic Network)

Wywiad podmiotowy

 
 

Wywiad rodzinny

 
 
 
 

Badanie przedmiotowe

 
 

Badania laboratoryjne

 
 
 
 

Badanie genetyczne

 


Kiedy rozważyć rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej?

- poziom cholesterolu całkowitego ponad 310 mg/dl i/lub cholesterolu LDL ponad 190 mg/dl przy współistniejącym
  prawidłowym poziomie trójglicerydów

- przedwczesna choroba sercowo-naczyniowa (kobiety < 60rż., mężczyźni < 55rż.)

- pozytywny wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej


 

Podłoże genetyczne oraz podstawy diagnostyki molekularnej hipercholesterolemii rodzinnej dziedziczonej w sposób autosomalny dominujący (ADH, ang. autosomal dominant hypercholesterolemia, OMIM #143890)

 • mutacje genu receptora LDL (hipercholesterolemia, AD, typ IIA / FH)
 • mutacja genu apolipoproteiny B-100 (hipercholesterolemia, AD, typ IIB / FDB)
 • mutacja genu PCSK9 (hipercholesterolemia, AD, 3/FH3).

Diagnostyka molekularna hipercholesterolemii rodzinnej:

 • badanie molekularne genów związanych z hipercholesterolemią niezbędne do postawienia ostatecznego rozpoznania
 • jest złotym standardem rozpoznania
 • niezbędna dla wczesnego wdrożenia leczenia celem prewencji chorób sercowo-naczyniowych
 • wpływa na obniżenie chorobowości oraz śmiertelności związanej z miażdżycą naczyń, szczególnie wieńcowych
 • umożliwia objęcie rodzin z hipercholesterolemią rodzinną poradnictwem genetycznym
 • umożliwia szybką i wiarygodną identyfikację osób chorych wśród członków rodzin probantów (diagnostyka kaskadowa).

Dziedziczenie hipercholesterolemii rodzinnej:

 • choroba jednogenowa
 • dziedziczy się jako cecha dominująca
 • geny odpowiedzialne za powstanie hipercholesterolemii zlokalizowane są na chromosomach autosomalnych
 • cecha taka występuje u obu płci z taką samą częstością
 • heterozygoty mają jeden allel z mutacją i jeden prawidłowy
 • homozygoty mają nieprawidłowe oba allele

Poradnictwo genetyczne - określenie ryzyka wystąpienia hipercholesterolemii rodzinnej:

 • dla danej pary rodziców jest stałe
 • dotyczy każdej ciąży
 • nie zmienia się w zależności od liczby posiadanego potomstwa, chorego lub zdrowego
 • w przypadku heterozygoty prawdopodobieństwo przekazania uszkodzonego allelu potomstwu wynosi 50%
 • w przypadku homozygoty prawdopodobieństwo przekazania uszkodzonego allelu potomstwu wynosi 100%

 

Postępowanie diagnostyczne w hipercholesterolemii rodzinnej:

 • ocena kryteriów klinicznych rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej u probanta
  • wykluczenie wtórnej hipercholesterolemii
  • kryteria kliniczne hipercholesterolemii rodzinnej wg Dutch Lipid Network
 • wykonanie badań genetycznych u probanta
 • w przypadku wykrycia mutacji u probanta badania molekularne członków jego rodziny
 • wczesna profilaktyka i leczenie probanta i członków rodziny.