Poradnia Chorób Metabolicznych Dzieci
ul. Dębinki 7, bud. 11
Gdańsk 80-952
Tel. 58 349 26 31, w godzinach 8:00 - 14:30

Poradnia Chorób Metabolicznych
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel. 22 815 70 63

Poradnia Metaboliczna
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 a
01-211 Warszawa
Tel. 22 32 77 121/ 379