• zagrożenie dla matki i dziecka
  • blaszki miażdżycowe powstają już w życiu płodowym
  • blaszki miażdżycowe są znacznie większe niż u dzieci zdrowych kobiet
  • w ciąży wzrasta poziom cholesterolu.

Dorośli z hipercholesterolemią, których matki chorują na hipercholesterolemię rodzinną, wcześniej rozwijają objawy choroby wieńcowej niż dorośli, których ojcowie chorują.

 

Leczenie kobiet w ciąży:

  • żywice wiążące kwasy żółciowe (kolesewelam - lek niedostępny w Polsce)
  • LDL afereza
  • statyny są przeciwwskazane w ciąży (należy odstawić 3 miesiące przed planowaną ciążą).