------Hipercholesterolemia rodzinna - test wiedzy dla lekarzyHipercholesterolemia rodzinna - test wiedzy dla pacjentów

Badanie indeksu zwapnień tętnic wieńcowych (CAC) - tomografia komputerowa


Badanie indeksu zwapnień w tętnicach wieńcowych (CAC) jest miernikiem nasilenia zwapnień w tętnicach serca. Zwapnienia te są wykrywane w oparciu o obrazy serca zarejestrowane metodą tomografii komputerowej. Obecność zwapnień świadczy o obecności miażdżycy tętnic wieńcowych. Na podstawie oceny stopnia nasilenia zwapnień można w przybliżeniu ocenić stadium zaawansowania choroby wieńcowej, jednak nie jest to badanie które pozwala potwierdzić obecność istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Zaletami badania jest brak konieczności przygotowania pacjenta, nieinwazyjność i bardzo krótki czas badania, możliwość wykrycia wczesnych etapów miażdżycy, które nie mogą być wykryte w trakcie inych testów nieinwazyjnych w tym testów obciążeniowych/wysiłkowych. Tak jak inne badania tomografii komputerowej w trakcie badania wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, jednak jego dawka jest relatywnie niska jak na ten rodzaj badania (ok. 1-2 mSv).

 

Stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych oceniany jest na podstawie wysokości współczynnika nasilenia zwapnień - CAC:
 
Wartość CAC
Obecność miażdżycy
Prawdopodobieństwo choroby wieńcowej (CAD)
0
Brak miażdżycy
Bardzo małe
1-10
Minimalne zmiany miażdżycowe
małe
11-100
Małego stopnia zmiany miażdżycowe
Istotne ryzyko obecności niedużych zwężeń
101-400
Umiarkowane zmiany miażdżycowe
Wysokie ryzyko CAD
> 400
Rozległe zmiany miażdżycowe
Wysokie ryzyko CAD i obecności istotnego zwężenia w tętnicach serca
 
Oceniając indeks zwapnień ocenia się stopień uwapnienia tętnic wieńcowych. Bardzo niski wskaźnik (0-10) w zasadzie wyklucza obecność istotnych zwężeń.
 
Pomimo wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego i zagrożeń z tym związanych tomografia komputerowa wykorzystywana jest rutynowo w diagnostyce choroby wieńcowej. Chociaż dawka promieniowania wykorzystywana w tym badaniu jest relatywnie niska, to badania CAC nie wykonuje się u kobiet w ciąży.
 
 
Przygotowanie do badania i przebieg badania:
  • Przed badaniem należy przyjąć wszystkie stosowane leki.
  • W dniu badania nie należy palić papierosów ani pić kawy.
  • W dniu badania można zjeść posiłek.
  • Na badanie należy zgłosić się 15 minut przed planowanym jego terminem.
 
Na początku badania pacjent umieszczony zostaje na stole do tomografii komputerowej w pozycji leżącej na wznak, ręce powinny być skrzyżowane nad głową. Po przyklejeniu elektrod EKG rozpoczyna się badanie, w trakcie którego stół przesuwa się powoli w skanerze tomografu. Właściwe badanie wymaga wstrzymania oddechu i trwa 10-20 sekund. Całkowity czas badania z  przygotowaniem to 10-15 minut.
 

Zdjęcie badania CAC. Strzałka oznaczono zmiany miażdzycowe w tętnicach wieńcowych.


dalej->