• image
    Krajowe Centrum
    Hipercholesterolemii Rodzinnej
  • image
    Witamy
    na naszych stronach

WITAMY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1.07.2017, dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Programu Zdrowia, rozpoczęła działalność Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej przy Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku. Założeniem Programu jest prowadzenie ośrodka specjalizującego się w diagnostyce genetycznej pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

DLA PACJENTÓW

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Chorują na nią całe rodziny, najczęściej przez wiele pokoleń. Charakterystyczny jest bardzo wysoki poziom „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemią rodzinną.

DLA LEKARZY

Hipercholesterolemia rodzinna (FH- familial hypercholesterolemia) jest jedną z najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie. Postać heterozygotyczna występuje z częstością 1:200 osób. Śmiertelność z powodu choroby wieńcowej wśród młodych dorosłych z FH przed erą leczenia statynami była ponad stukrotnie wyższa u kobiet i 50-krotnie wyższa wśród mężczyzn w porównaniu do zdrowych kobiet i mężczyzn.

image